Aktuality

 • Väčšina poukážok doručovaných priebežne je už preplatená

  Takmer všetky poukážky z projektu Zelená domácnostiam, ktoré boli doručené a posúdené do konca mája, sú už preplatené. Preplácanie ostatných žiadostí doručených neskôr spomalia aj niektoré kontrolné činnosti. V závislosti od termínu podania žiadosti môže byť preplatenie predĺžené o tri alebo štyri týždne. Posun sa týka najmä domácnosti a zhotoviteľov, ktorí doručovali žiadosti až v posledných týždňoch platnosti poukážok a nereagovali na upozornenia, že odkladanie inštalácií môže spôsobiť komplikácie.

  viac ››
 • Neúplné žiadosti brzdia vyhlásenie tretieho kola Zelenej domácnostiam

  Vyhlásenie tretieho kola národného projektu Zelená domácnostiam sa posúva. Dôvodom je predovšetkým množstvo neúplných žiadostí o preplatenie poukážok, ktoré boli podané na poslednú chvíľu. Posudzovanie skomplikovali zhotovitelia, ktorí si nechali všetky žiadosti na poslednú chvíľu pred koncom platnosti poukážok. Viaceré z povinných dokumentov v nich chýbajú a je nutné ich dožadovať, čo zdržuje posudzovanie i následné kroky.

  viac ››
 • Ako sa pripraviť na 3. kolo Zelenej domácnostiam

  Ak chce domácnosť zvýšiť pravdepodobnosť, že si bude môcť získanú poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie uplatniť, mala by zostávajúci čas do vyhlásenia 3. kola využiť na prípravu a konzultácie so zhotoviteľom. Skúsenosti z predchádzajúcich kôl jednoznačne ukazujú, že nestačí len poukážku získať, ale rozhodujúca je príprava pred podaním žiadosti. Dôvodov, pre ktoré domácnosti už vydané poukážky nevyužili, bolo viac, ale vo väčšine prípadov sa dalo chybám predísť ešte pred podaním žiadosti.

  viac ››

poradíme vám