25. kolo Zelenej domácnostiam je otvorené aj po hodine od spustenia

Dvadsiate piate kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré je zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia.

Aktuálne kolo trvá 24 hodín, naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky.

Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 3 000 000 € o 10 % alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami kola, t.j. 27.6.2018 o 15. h, podľa toho, čo nastane skôr.

Po uzatvorení kola nebude možné podávať žiadosti o poukážky. Informačný systém automaticky zasiela záujemcom e-mailovej správy. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu najbližších 24 hodín.

Vytlačiť