Rozpočet projektu Zelená domácnostiam

Celkový rozpočet projektu do roku 2018: 45 000 000 €

Aktuálne rezervované prostriedky pre platné poukážky k 21. 9. 2017

 

zd-cerpanie-21092017

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia výsledkov projektu Zelená domácnostiam k 24.8.2017 .pdf

 

Počet uhradených poukážok podľa zariadení a krajov

Stav k 21.9.2017 BA TT TN NR ZA BB PO KE Spolu
Fotovoltický panel 152 243 343 295 566 198 216 159 2 172
Kotol na biomasu 3 26 150 27 295 182 209 50 942
Slnečný kolektor 257 281 520 320 812 705 545 256 3 696
Tepelné čerpadlo 212 218 231 187 638 245 262 233 2 226
Spolu za kraj 624 768 1 244 829 2 311 1 330 1 232 698 9 036

Počet podporovaných zariadení, ku ktorým sú využité alebo rezervované prostriedky v 1. až 15. kole

Stav k 24.8.2017 Fotovoltický panel Slnečný kolektor Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo
Počet podporovaných zariadení (ks) 2 536 4 716 1373 2974

Počet sa môže meniť vzhľadom na to, že posudzovanie žiadostí o preplatenie nie je uzatvorené

 

Výsledky jednotlivých kôl

15. kolo vydávania poukážok – 2 000 000 €

19. 9. 2017 Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu Vydané poukážky spolu
Počet vydaných poukážok 467 318 232 1017

14. kolo vydávania poukážok – 1 100 000 €

8. 8. 2017 Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu Vydané poukážky spolu
Počet vydaných poukážok 250 182 93 525

13. kolo vydávania poukážok – 900 000 €

11. 7. 2017 Fotovoltické panely
Počet vydaných poukážok  319

12. kolo vydávania poukážok – 1 100 000 €

27. 6. 2017 Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu Vydané poukážky spolu
Počet vydaných poukážok 324 146 89 559

11. kolo vydávania poukážok – 1 100 000 €

30. 5. 2017 Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu Vydané poukážky spolu
Počet vydaných poukážok 324 146 91 561

10. kolo vydávania poukážok – 1 200 000 € pre Bratislavský samosprávny kraj

23. 5. 2017 Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu Vydané poukážky spolu
Počet vydaných poukážok 244 241 5 490

9. kolo vydávania poukážok – 900 000 €

16. 5. 2017 Fotovoltické panely
Počet vydaných poukážok  306

8. kolo vydávania poukážok – 1 500 000 €

2. 5. 2017 Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu Vydané poukážky spolu
Počet vydaných poukážok 418 206 143 767

7. kolo vydávania poukážok – 1 000 000 €

18. 4. 2017 Fotovoltické panely
Počet vydaných poukážok  339

6. kolo vydávania poukážok – 2 000 000 €

4. 4. 2017 Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu Vydané poukážky spolu
Počet vydaných poukážok 509 312 171 992

5. kolo vydávania poukážok – 4 000 000 €

29. 11. 2016 Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu Vydané poukážky spolu
Počet vydaných poukážok 1 145 568 289 2 002

4. kolo vydávania poukážok

21. 11. 2016 Celková suma pre 4. kolo Počet vydaných poukážok Neplatné žiadosti* Neukončené žiadosti počas otvoreného kola**
Bratislavský samosprávny kraj  500 000 € 152 169 67
Ostatné kraje 2 000 000 € 630 872 291
Spolu 2 500 000 € 782 1041 358

 

* Neplatné žiadosti boli korektne vyplnené, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli uspokojené.

** Žiadosti, pri ktorých nebol dokončený proces vypĺňania počas otvoreného kola.

3. kolo vydávania poukážok

6. 9. 2016 Celková suma pre 3. kolo Počet vydaných poukážok Rezervované pre vydané poukážky Voľný zostatok
Ostatné kraje mimo BSK 4 000 000 € 1824 4 000 000 € 0 €

 

6. 9. 2016 Fotovoltické panely Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu
Počet vydaných poukážok 100 744 717 263

 2. kolo vydávania poukážok

2. 2. 2016 Celková suma pre 2. kolo Počet vydaných poukážok Rezervované pre vydané poukážky Voľný zostatok
Bratislavský samosprávny kraj 500 000 € 247 500 000 € 0 €
Ostatné kraje 6 500 000 € 2969 6 500 000 € 0 €

 

2. 2. 2016 Fotovoltické panely Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu
Počet vydaných poukážok 1129 1316 540 231

1. kolo vydávania poukážok

4. 12. 2015 Celková suma pre 1. kolo Počet vydaných poukážok Rezervované pre vydané poukážky Voľný zostatok
Bratislavský samosprávny kraj 470 000 € 195 470 000 € 0 €
Ostatné kraje 2 780 000 € 1258 2 780 000 € 0 €

 

4. 12. 2015 Fotovoltické panely Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu
Bratislavský samosprávny kraj 90 41 61 3
Ostatné kraje 484 431 246 97

 

3. 12. 2015  Celková suma pre 1. kolo Počet vydaných poukážok Rezervované pre vydané poukážky  Voľný zostatok
Bratislavský samosprávny kraj 470 000 €  195 470 000 €  0 €
Ostatné kraje 2 780 000 €  958 2 102 697 €  667 303 €
Vytlačiť