Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii
28. januára 2016
S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Usmernenie pre zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam
30. novembra 2015
S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.

Vytlačiť