Žiadosť o poukážku sa podáva prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný z tejto stránky. Žiadosti bolo možné podávať v 2. kole, ktoré bolo vyhlásené 1. februára 2016. Ďalšie kolo bude vyhlásené v 2. štvrťroku 2016. Skôr ako začnete žiadosť vypĺňať oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam a odporúčaniami pre domácnosti. Na stránke nájdete aj podrobný návod, ako podporu získať v časti 10 krokov k podpore.

 

Upozornenie:
O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu. V 2. kole, ktoré bolo vyhlásené 1. februára 2016, to sú 4 mesiace. V 1. kole je termín 6 mesiacov. Ak si svoj zámer po podaní žiadosti a potvrdení záujmu rozmyslíte, o novú poukážku na rovnaký druh zariadenia budete môcť požiadať až po 30 dňoch od vydania prechádzajúcej poukážky. Ak bolo kolo v priebehu tohto obdobia ukončené a poukážku ste nevyužili, požiadať o poukážku je možné v ďalšom kole.

 

Ako vyplniť žiadosť o poukážku

Podrobný postup pri vypĺňaní poukážky je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam. Na základe množstva otázok boli do manuálu 1.2.2016 z FAQ doplnené informácie k uprednostňujúcim podmienkam podpory.

Na stiahnutie
Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam V2. pdf

Kroky pri podávaní žiadosti:
1. Registrácia miesta inštalácie
2. Špecifikácia zariadenia
3. Výpočet hodnoty poukážky
4. Vlastníci nehnuteľnosti

5. Potvrdenie splnenia podmienok

6. Výzva na potvrdenie záujmu
Krátko po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. Aby mohla byť zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia a poukážka pripravená, je potrebné potvrdiť záujem o vydanie poukážky kliknutím na odkaz vložený v e-mailovej správe najneskôr do 24 hodín od požiadania o vydanie poukážky. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša poukážka posudzovaná. Ak potrebujete opraviť údaje vo Vašej žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. Ak uvedený odkaz v e-mailovej správe potvrdíte, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné najskôr po uplynutí 30 dní. Ak bolo kolo v priebehu tohto obdobia ukončené a poukážku ste nevyužili, požiadať o poukážku je možné v ďalšom kole.

7. Potvrdenie záujmu
Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces, v rámci ktorého bude v prípade dostatku finančných prostriedkov v krátkom čase poukážka so zmluvou vytlačená, podpísaná a odoslaná v tlačenej forme na adresu kontaktnej osoby, uvedenú v žiadosti. Preto odporúčame, aby ste sa najskôr ubezpečili, že ste žiadosť vyplnili správne a potvrdzovali záujem len v prípade, ak chcete inštaláciu skutočne zrealizovať.

8. Správa o zaslaní poukážky
V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budete do 24 hodín od potvrdenia záujmu o vydanie poukážky e-mailom informovaní, že vám bude zaslaná poukážka spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

 

Upozornenie:
2. kolo projektu Zelená domácnostiam bolo uzatvorené. Ďalšie kolo bude otvorené  v 2. štvrťroku 2016. Žiadosť o poukážku momentálne nie je možné podať. 

Vytlačiť