Čo sa zmenilo v Zelenej domácnostiam II

Žiadosti o poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je možné od júna 2020 podávať cez inovovaný informačný systém, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do zásobníkov. Pri samotnom vypĺňaní formuláru žiadosti je zmien menej, zásadné rozdiely spočívajú v tom, kedy je možné o poukážku požiadať a kedy bude vydaná. Stručný návod ako využiť poukážku je uvedený v časti 10 krokov k podpore a presný postup pri vypĺňaní žiadosti je opísaný v časti Ako podať žiadosť, kde je k dispozícii na stiahnutie  Manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam II.

Vybrali sme otázky, ktoré by vás mohli zaujímať. V odpovediach nájdete najzásadnejšie zmeny.

Kedy je možné zaregistrovať žiadosť o poukážku?

Žiadosti o poukážku je možné registrovať počas oprávneného obdobia, kým sa nenaplní zásobník s vyčlenenými prostriedkami.

Po novom sa žiadosti prijímajú do zásobníkov pre jedno zo štyroch druhov podporovaných zariadení. V zásobníkoch sú vyčlenené objemy prostriedkov na dlhší čas, tzv. oprávnené obdobie. Prehľad oprávnených období nájdete na stránke v harmonograme. Termíny oprávneného obdobia sú uvedené v osobitných podmienkach projektu. Prvé oprávnené obdobie je stanovené do 1. decembra  2020. Poukážky sú vydávané postupne.

V minulosti bolo možné žiadosť vyplniť elektronicky počas otvoreného kola v určenom dátume pre konkrétne zariadenie. Ak záujem prevýšil vyčlenenú čiastku, kolo sa zatvorilo a ihneď boli vydané poukážky pre úspešné žiadosti. Ostatní záujemcovia sa museli o poukážky uchádzať znova až v ďalšom kole, ktoré bolo zvyčajne o mesiac.

Kedy sa vydávajú poukážky?

Poukážky zo zásobníkov budú vydávané postupne.

Informačný systém vydáva poukážky v súlade s osobitnými podmienkami v pracovné dni v utorok a vo štvrtok v závislosti od toho, aká je hodnota poukážok v obehu pre dané zariadenie. To znamená, aká je celková suma poukážok, ktoré ešte neboli preplatené. Vydávanie poukážok informačný systém spustí, ak hodnota poukážok v obehu klesne pod minimálny finančný limit pre dané zariadenie, ktorý je uvedený v osobitných podmienkach. Tempo vydávania poukážok môžu ovplyvniť domácnosti a zhotovitelia. Čím skôr podajú kompletnú žiadosť o preplatenie poukážky, tým skôr môžu byť vydané ďalšie.

Ako zistím, kedy bude moja poukážka vydaná?

Rozhodujúce je poradie v zásobníku stanovené podľa toho, kedy domácnosť pri registrácii žiadosti potvrdila záujem.

Zoznamy všetkých žiadostí v zásobníkoch aj s uvedením aktuálneho poradia sú verejne dostupné na stránke projektu v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.

Každý žiadateľ si môže informáciu o poradí jeho žiadosti v zásobníku overiť po prihlásení do konta na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. Prihlasovacie údaje sú žiadateľom doručené po zaregistrovaní žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Prvé poukážky môžu byť vydané už na druhý deň po otvorení zásobníka, posledné ku koncu oprávneného obdobia. Medzi prvými by sa mali uchádzať o poukážku len tie domácnosti, ktoré sú pripravené na inštaláciu zariadenia do troch mesiacov od vydania poukážky. Zaradenie žiadosti v zásobníku znamená, že na vydanie poukážky sú rezervované finančné prostriedky a poukážka bude vydaná.

Čo môžem v žiadosti čakajúcej v zásobníku upraviť?

Domácnosť môže až do vydania poukážky žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu podporovaného zariadenia a e-mailovej adresy.

V žiadosti čakajúcej v zásobníku, ku ktorej ešte nebola vydaná poukážka, je možné prostredníctvom konta v informačnom systéme zmeniť konkrétne zariadenie, výrobcu a ďalšie náležitosti, ako sú údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, adresa pre doručenie zmluvy, kontaktné telefónne číslo, ale aj splnenie podmienok, vrátane uprednostňujúcich podmienok, ktoré majú vplyv na hodnotu poukážky. Zmeny bude možné vykonať vo formulári na úpravu žiadosti, ktorý bude dostupný na stránke Žiadosti o poukážku – Upraviť žiadosť. Prihlasovacie údaje do konta na úpravu žiadosti sú žiadateľom doručované po zaregistrovaní žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Konto na úpravu žiadosti je prístupné len do vydania poukážky.

Kedy a ako môžem zrušiť žiadosť čakajúcu v zásobníku?

Ak zadáte nesprávne údaje týkajúce sa miesta inštalácie alebo nemáte o poukážku už záujem, žiadosť čakajúcu v zásobníku zrušte.

Dôvod pre zrušenie žiadosti v zásobníku môže nastať, keď nemáte o jej vydanie záujem alebo nesprávne uvediete akýkoľvek údaj týkajúci sa miesta inštalácie. Tieto údaje nie je možné opraviť. Poukážka s nesprávne uvedenými údajmi o mieste inštalácie nebude preplatená. Poukážku rušte až v prípade, že ste si svojím rozhodnutím istý. Zrušenie je nezvratné. Žiadosť je možné zrušiť po prihlásení sa do konta na úpravu žiadosti cez stránku Žiadosti o poukážku – Upraviť žiadosť. Nesprávne registrované žiadosti alebo zbytočné žiadosti blokujú prostriedky potrebné na vydávanie poukážok.

Ak je zásobník pre vybrané zariadenie zatvorený, kedy budem môcť žiadosť registrovať?

Informácie o termínoch ďalšieho otvárania zásobníkov zverejní SIEA ku koncu aktuálneho oprávneného obdobia. Prvé oprávnené obdobie končí 1.12.2020.

Informácie o oprávnených obdobiach sú zverejnené na stránke v časti harmonogram. V záujme SIEA je zabezpečiť plynulé pokračovanie projektu. V prípade, ak budú podávané kompletné žiadosti v kratšej lehote ako po troch mesiacoch, bude vydávanie nových poukážok rýchlejšie.

Vytlačiť