Čo sa zmenilo v Zelenej domácnostiam?

SIEA zverejnila  aktualizované všeobecné a osobitné podmienky projektu Zelená domácnostiam. Záujemcom o finančné príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie pri vypĺňaní žiadosti  pomôže videonávod a aktualizovaný manuál k informačnému systému. K dispozícii sú aj aktualizované najčastejšie otázky a praktické rady k zaregistrovaniu žiadostí, ktoré bude možné podávať od 16. mája 2022. 

Sumár základných odporúčaní obsahuje aj upozornenia na zmeny a možnosti, ako žiadosť opraviť.

Na čo si dať pozor pri vypĺňaní žiadosti?

Poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú od mája vydávané priebežne v pracovné dni o 11. h. Na kontrolu a prípadnú úpravu žiadostí tak majú domácnosti niekoľko hodín, ktoré sa určite oplatí využiť. Výber zariadenia netreba odkladať, pretože konkrétny typ zariadenia sa dá meniť len do vydania poukážky. Odporúčame ešte pred podaním žiadosti nájsť zhotoviteľa, ktorý potvrdí, že je schopný vybrané zariadenie v termíne do 8 mesiacov od vydania poukážky dodať a nainštalovať.

Čo sa zmenilo v Zelenej domácnostiam

Aktuálne Neaktuálne
Poukážky sú vydávané priebežne v pracovné dni o 11. h Poukážky boli vydávané zo zásobníka postupne v niekoľkomesačných intervaloch
Na kontrolu žiadostí a prípadné opravy majú domácnosti  niekoľko hodín do vydania poukážky Na kontrolu žiadostí a prípadné opravy mali domácnosti niekoľko dní až mesiacov
Poukážky majú platnosť 8 mesiacov od vydania Poukážky mali platnosť 3 až 5 mesiacov
Zhotovitelia musia poukážku od domácnosti prevziať a zarezervovať v informačnom systéme do 60 dní od jej vydania Zhotovitelia mali poukážky od domácnosti prevziať a zarezervovať v informačnom systéme do 30 dní od jej vydania

 

Ako zistím, že systém už umožňuje žiadosť vyplniť?

Podať žiadosť o poukážku na tepelné čerpadlo a kotol na biomasu bude možné elektronicky v pondelok 16. mája. Odkaz na vstup do formuláru na podávanie žiadostí sa nachádza na stránke v časti Žiadosti o poukážku – Podať žiadosť. Systém umožní zadávanie žiadosti v daný deň od 15.00 h. Ak sa na stránku pripojíte pred tým, treba ju o 15.00 h aktualizovať.

Čo je možné v žiadosti upravovať

Čo je možné upraviť v žiadosti čakajúcej na vydanie poukážky?

V žiadosti čakajúcej na vydanie poukážky je možné prostredníctvom konta v informačnom systéme zmeniť konkrétne zariadenie, výrobcu a ďalšie náležitosti, ako sú údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, adresa pre doručenie zmluvy, kontaktné telefónne číslo, ale aj splnenie podmienok, vrátane uprednostňujúcich kritérií, ktoré majú vplyv na hodnotu poukážky. Zmeny už zadanej žiadosti je možné vykonať na stránke projektu v časti Žiadosti o poukážku – Upraviť žiadosť. Prihlasovacie údaje do konta na úpravu sú domácnostiam doručované po zaregistrovaní žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Konto na úpravu je prístupné len do vydania poukážky.

Čo nie je možné upraviť  v žiadosti čakajúcej na vydanie poukážky?

Registrácia pozostáva z piatich krokov. Pri vypĺňaní by ste sa mali sústrediť najmä na správne zadanie údajov o mieste inštalácie z aktuálneho listu vlastníctva k nehnuteľnosti, a e-mailovej adresy, na ktorú budú zasielané správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu o poukážku, ale napríklad aj heslo na úpravu žiadosti čakajúcej na vydanie poukážky. Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup. Údaje o mieste inštalácie a e-mailovú adresu nie je možné neskôr meniť.

Aké údaje z listu vlastníctva pri vypĺňaní potrebujem?

K vyplneniu žiadosti potrebujete list vlastníctva, z ktorého opíšete číslo listu vlastníctva a pri existujúcej stavbe aj súpisné číslo, a stačí už len správne vybrať z ponúkaných možností okres, obec a katastrálne územie. Tieto údaje musia byť správne a presné, pretože slúžia ako jedinečný identifikátor žiadosti a prostredníctvom nich sa automaticky vyhodnocuje aj prípadná duplicita žiadostí.

Čo je možné upraviť v žiadosti po vydaní poukážky?

Konkrétne prípady je vždy nutné prekonzultovať s pracovníkmi SIEA. V zásade platí, že opravovať po vydaní poukážky je možné len zjavné chyby, ktoré nemenia význam zmluvy.  Opraviť možno napríklad preklep v mene žiadateľa, prípadne je možné doplniť zjavne chýbajúcu časť adresy. V žiadnom prípade nie je možné v tejto fáze meniť údaje o technickej špecifikácii zariadení, ani číslo listu vlastníctva ani inak nahrádzať už zadané údaje.

Ako postupovať, ak je až po vydaní poukážky zistená chyba v údajoch, ktoré už nemožno opraviť, napríklad v mieste inštalácie alebo v type zariadenia?

Ak sú údaje o mieste inštalácie a výrobnom type zariadenia na vydanej poukážke uvedené nesprávne, poukážku nie je možné využiť a treba podať novú žiadosť. Ak chcete podať novú žiadosť o poukážku na ten istý druh zariadenia v lehote do 60 dní od vydania  poukážky, musíte najskôr požiadať SIEA o zrušenie pôvodnej žiadosti a poukážky. Vaše žiadosti budú vybavované priebežne v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h., v deň otvorenia podávania žiadostí do 18.00 h. Viac v časti 12. Predčasné zrušenie vydanej poukážky v Manuáli pre domácnosti.

Vytlačiť