Konzultačné centrá projektu Zelená domácnostiam II sú otvorené pre verejnosť

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 26. 4. 2021 konzultačné centrá národného projektu Zelená domácnostiam II pre verejnosť.

 

Pracoviská SIEA sú pre verejnosť otvorené v štandardnom režime pri dodržaní aktuálnych obmedzení súvisiacich s epidemickou situáciou a v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

Podateľňa SIEA v sídle na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave je znova otvorená v štandardných úradných hodinách. Dokumenty je možné podávať osobne v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00 h a od 12:30 do 15:00 hod.

Vytlačiť