Na tepelné čerpadlá bude v júlovom kole k dispozícii 1,5 milióna €

Slovenská inovačná a energetická agentúra v 11. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala 341 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel. Aj vzhľadom na pretrvávajúci záujem o inštaláciu čerpadiel navýšila sumy vyčlenené na nasledujúce dve kolá.

„V kolách určených pre tepelné čerpadlá bude 9. júla 2019 k dispozícii 1,5 milióna € a 3. septembra 2019 celkom 1 milión €. Dôvodom ďalšieho navýšenia je, aby mali domácnosti možnosť inštalovať zariadenia na výrobu tepla dostatočne včas pred vykurovacou sezónou. Využiť pritom chceme všetky dostupné finančné prostriedky v tomto roku, vrátane tých, ktoré zostanú voľné v plánovaných kolách určených pre fotovoltické systémy a kotly na biomasu,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Celková podpora čerpadiel v piatich tohtoročných kolách prekročí 5 miliónov €. Aktuálne SIEA eviduje 851 platných poukážok na tepelné čerpadlá v hodnote 2,5 milióna €.

V pôvodnom harmonograme na rok 2019 boli prostriedky rozdelené rovnomerne medzi 4 podporované zariadenia s tým, že sa vyčlenené hodnoty priebežne upravia podľa dopytu a miery využitia už vydaných poukážok. Inštalácia tepelných čerpadiel je finančne náročnejšia, preto aj maximálny príspevok v ich prípade dosahuje 3 400 €, čo je viac ako dvojnásobok oproti ďalším trom podporovaným zariadeniam. Z vyčlenených súm je tak možné podporiť menej inštalácií a kolá pri čerpadlách trvajú kratšie. Alokácia 1 milión € sa v 11. kole vyčerpala za necelé 4 minúty.

„Pri žiadosti je rozhodujúci čas, kedy domácnosti potvrdia záujem kliknutím na aktívny odkaz v doručenej e-mailovej správe. Keďže nie každý je rovnako počítačovo zdatný, od začiatku projektu sú v informačnom systéme nastavené minimálne časové limity pre každý z 5 krokov pri vypĺňaní žiadosti. Tí najrýchlejší toto „zdržovanie“ už zaregistrovali a ak nezískali poukážku, označujú ho za nevýhodu. Preto ich chceme ubezpečiť, že podmienky sú pre všetkých rovnaké,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Aktuálne je vydaných takmer 3500 platných poukážok v hodnote 6,5 milióna €. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť ešte 9 kôl v celkovej hodnote 5,9 milióna €. Najbližšie kolo na kotly na biomasu bude vyhlásené 11. júna 2019.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť  inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.

Vytlačiť