Nové poukážky na fotovoltické panely SIEA vydá 27. októbra 2020

Približne 350 nových poukážok na fotovoltické panely z projektu Zelená domácnostiam II vydá Slovenská inovačná a energetická agentúra v utorok 27. októbra 2020.

Ak sa dovtedy počet platných poukážok zníži, počet novo vydaných poukážok môže byť aj vyšší. Či bude poukážka vydaná, závisí od poradia žiadosti v zásobníku, ktorý je priebežne aktualizovaný na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk. Žiadať o poukážky prostredníctvom inovovaného informačného systému so zásobníkmi je možné od júna 2020. Žiadosti, ktoré čakajú v zásobníkoch, si môžu domácnosti skontrolovať a upravovať až do vydania poukážky.

Momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 9 100 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených poukážok je viac ako 18,4 milióna €. Celkom je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov €. Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

Vytlačiť