Podávanie žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu bolo uzatvorené

Podávanie žiadostí o poukážku na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu, ktoré bolo otvorené 16. mája 2022 o 15. h., sa uzatvorilo v priebehu 11 minút.

 

Informačný systém bude vydávať poukážky v utorok 17.5.2022 o 11. h. , respektíve v stredu 18.5.2022 o 11. h. Do vydania poukážky majú domácnosti možnosť žiadosti upraviť. V prípade potreby je možné kontaktovať pracovníkov SIEA v konzultačných centrách dnes do 18. h a v utorok 17.5.2022 od 8.00 h na telefónnych číslach uvedených v časti Kontakty.

Číselný zoznam všetkých žiadostí, ku ktorým budú poukážky vydané, je dostupný na stránke projektu v časti Žiadosti čakajúce na vydanie poukážky. Pre zaradenie do zoznamu je dôležité, aby domácnosť najneskôr do 24 hodín od vyplnenia žiadosti potvrdila záujem o poukážku prostredníctvom zaslaného linku, ktorý bol odoslaný elektronicky na e-mailovú adresu.

 

Vytlačiť