Poukážky k už zaregistrovaným žiadostiam SIEA vydá 8. februára

Slovenská inovačná a energetická agentúra vydá 8. februára 2022 z projektu Zelená domácnostiam II poukážky k už zaregistrovaným žiadostiam na kotly na biomasu, fotovoltické panely a slnečné kolektory. Na ich inštaláciu budú mať domácnosti predĺženú lehotu 5 mesiacov.

 

V utorok 8. februára 2022 o 11.00 h bude vydaných bude 319 poukážok na fotovoltické panely, 77 poukážok na slnečné kolektory a približne 270 poukážok na kotly na biomasu. Dovtedy si môžu domácnosti podané žiadosti skontrolovať a v prípade potreby upraviť. Ak zistia chybu, môžu zadané údaje po prihlásení do informačného systému zmeniť s výnimkou údajov o mieste inštalácie.

Poukážky sú podľa zverejnených podmienok projektu vydávané automaticky v závislosti od toho, koľko poukážok je v obehu, teda podľa toho, ako sú podávané žiadosti o preplatenie poukážok k už dokončeným inštaláciám.

Ďalšie poukážky k už zaregistrovaným žiadostiam na tepelné čerpadlá SIEA vydá v najbližších týždňoch. Momentálne majú domácnosti k dispozícii poukážky na tepelné čerpadlá v hodnote viac ako dva milióny €, informačný systém poukážky vydá automaticky, ak táto hodnota klesne pod 1,7 milióna €.

Nové žiadosti o poukážky k žiadnemu zo štyroch druhov podporovaných zariadení zatiaľ nie je možné podávať. Finančné alokácie plánuje SIEA navýšiť v prvom štvrťroku 2022 po schválení pripravovaného projektu Zelená domácnostiam III.

Vytlačiť