Poukážky na slnečné kolektory a kotly na biomasu k zaregistrovaným žiadostiam budú vydané ešte v novembri

SIEA plánuje 18. novembra 2021 vydať poukážky domácnostiam, ktoré budú mať  zaregistrované žiadosti o príspevky na inštaláciu slnečných kolektorov v informačnom systéme. V najbližších týždňoch vydá aj poukážky na zaregistrované žiadosti na kotly na biomasu.

Vo štvrtok 18. novembra 2021 o 11. h budú vydané nové poukážky na slnečné kolektory ku všetkým žiadostiam, ktoré budú dovtedy zaregistrované. Do konca novembra budú vydané aj ďalšie poukážky k zaregistrovaným žiadostiam v zásobníku na kotly na biomasu. Domácnosti môžu žiadosti čakajúce v zásobníkoch do vydania poukážky upraviť. Na inštaláciu zariadení majú predĺženú lehotu 5 mesiacov od vydania poukážky.

Momentálne je možné podávať nové žiadosti o poukážky iba v prípade slnečných kolektorov. K dispozícii je ešte suma 118 000 €. Žiadosti je možné podávať do vyčerpania vyčlenenej sumy, najneskôr 15. decembra 2021 do 15.00 h, kedy sa skončí tohtoročné oprávnené obdobie na registráciu žiadostí a vydávanie poukážok.

Aktuálne čaká v zásobníkoch na vydanie poukážok vyše 920 žiadostí o príspevky na inštaláciu tepelných čerpadiel a 300 žiadostí k fotovoltickým panelom.

Vytlačiť