Poukážky na tepelné čerpadlá k zaregistrovaným žiadostiam budú vydané 7. apríla

SIEA plánuje 7. apríla 2022 vydať poukážky domácnostiam, ktoré majú zaregistrované žiadosti o príspevky na inštaláciu tepelných čerpadiel v informačnom systéme projektu Zelená domácnostiam II.

 

Zostávajúcich 173 poukážok na tepelné čerpadlá, ku ktorým boli podané žiadosti v minulom roku, bude vydaných v pravidelnom čase o 11 h.  Dovtedy si môžu domácnosti podané žiadosti skontrolovať a v prípade potreby upraviť. Ak zistia chybu, môžu zadané údaje po prihlásení do informačného systému zmeniť s výnimkou údajov o mieste inštalácie.

Vytlačiť