Pracovisko SIEA v Banskej Bystrici sa presúva do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR

Pracovisko Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Banskej Bystrici sa presúva z komerčných priestorov do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR na Švermovej ulici 43.

„Vďaka využitiu voľných kapacít v štátnych priestoroch ušetríme externé výdavky. Navyše užšia spolupráca s úradom priemyselného vlastníctva bude podnetná a prinesie výhody aj našim klientom. Pre mnohých podnikateľov, ktorí nás navštevujú v súvislosti s podporou a poradenstvom v oblasti inovácií alebo energetiky, je ochrana práv duševného vlastníctva dôležitá. Takto budú môcť získať informácie pod jednou strechou,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

„Sťahovaním SIEA do budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR si plníme úlohu – čo najefektívnejšie spravovať majetok štátu. Racionalizáciou činnosti sme vytvorili voľné kapacity smerujúce k tomu, aby sme čo najviac znížili prevádzkové náklady,“ konštatoval predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

Z dôvodu sťahovania bude pracovisko v Banskej Bystrici pre verejnosť nedostupné od 21. do 27. mája 2021. Presun bude postupný. Po celý čas možno zamestnancov pracoviska kontaktovať  prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Aktuálne mobilné kontakty sú zverejnené na webovom sídle SIEA. V prípade nutnosti osobného stretnutia v uvedenom období je potrebné zamestnancov vopred kontaktovať.

V priestoroch na Švermovej ulici 43 budú k dispozícii aj konzultačné centrá národných projektov Zelená domácnostiam II, Zvýšenie inovačnej výkonnosti a poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU.

Vytlačiť