SIEA predlžuje platnosť poukážok z troch na päť mesiacov

Poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydávané od augusta tohto roku budú mať platnosť päť mesiacov. Slovenská inovačná a energetická agentúra predlžuje ich platnosť o dva mesiace, aby domácnosti získali viac času na zabezpečenie inštalácií.

„Vychádzame v ústrety výrobcom zariadení a zhotoviteľom, ktorí zabezpečujú inštalácie, pretože mnohí z podnikateľov avizujú predlžovanie dodacích lehôt. Dôvodom je globálny nedostatok surovín a komponentov, ktorý zasiahol aj tento sektor. Predĺženie platnosti poukážok pomôže aj domácnostiam a firmám, ktoré sa obávajú, že nestihnú zariadenia nainštalovať v stanovenom termíne pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID 19,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Zmena platnosti z troch na päť mesiacov sa podľa aktualizovaných osobitných podmienok projektu zverejnených 5. 11. 2021 týka platných poukážok, ku ktorým zatiaľ neboli doručené žiadosti o preplatenie, aj ďalších poukážok, ktoré budú vydané do konca roka. Lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky.

„Žiadosti o preplatenie vybavujeme priebežne v čo možno najkratších lehotách, preto v  prípade, že sú zariadenia už nainštalované, uvítame, ak zhotovitelia pošlú podklady k žiadosti o preplatenie čím skôr. Zrýchli sa tak proces vydávania nových poukážok, pretože budeme môcť uvoľniť ďalšie prostriedky pre domácnosti, ktorých žiadosti máme v zásobníkoch. Aktuálne v zásobníkoch evidujeme vyše 2 500 podaných žiadostí,“ zdôraznil P. Blaškovitš.

Celkovo bolo z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II zatiaľ podporených viac ako 15 600 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených poukážok je viac ako 31,4 milióna €. Na podporu inštalácií je v projekte vyčlenených celkom 41,2 milióna €.

Zariadenie Dátum vydania poukážok

Pôvodný termín doručenia žiadosti

o preplatenie

Nový termín doručenia žiadosti

o preplatenie

Tepelné čerpadlá 12.8.2021 12.11.2021 12.1.2022
Fotovoltické panely 12.8.2021 12.11.2021 12.1.2022
Kotly na biomasu 19.8.2021 19.11.2021 19.1.2022
Slnečné kolektory 7.9.2021 7.12.2021 7.2.2022
Fotovoltické panely 14.9.2021 14.12.2021 14.2.2022
Tepelné čerpadlá 23.9.2021 23.12.2021 23.2.2022
Kotly na biomasu 12.10.2021 12.1.2022 12.3.2022
Slnečné kolektory 12.10.2021 12.1.2022 12.3.2022
Tepelné čerpadlá 4.11.2021 4.2.2022 4.4.2022
Fotovoltické panely 4.11.2021 4.2.2022 4.4.2022

 

Vytlačiť