Tohtoročný zásobník pre fotovoltické panely je naplnený

V zásobníku projektu Zelená domácnostiam II je zaregistrovaných 825 nových žiadostí o poukážky na fotovoltické panely v hodnote viac ako 1,2 miliónov €. Tohtoročný zásobník pre fotovoltické panely je naplnený.

 

Z celkovej sumy 10,8 miliónov €, doplnenej do zásobníkov na tento rok, bolo na fotovoltické panely vyčlenených 1,6 miliónov €. K prvej časti nových žiadostí už boli poukážky vydané.

Do tohtoročných zásobníkov boli zaradené všetky zostávajúce finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam II. k februáru 2021. Nevyužité prostriedky sa presunú do ďalšieho oprávneného obdobia. Termíny nasledujúcich oprávnených období budú zverejnené pred skončením aktuálnych oprávnených období.

Vytlačiť