Tohtoročný zásobník pre slnečné kolektory sa po troch mesiacoch od otvorenia naplnil

Tohtoročný zásobník žiadostí o poukážky na slnečné kolektory z projektu Zelená domácnostiam II sa po troch mesiacoch od otvorenia naplnil, nové žiadosti už nie je možné podávať. Od začiatku roka 2021 vydala SIEA vyše 1 000 poukážok na slnečné kolektory, v zásobníku aktuálne čaká na vydanie poukážky 183 žiadostí.

Z celkovej sumy 10,8 miliónov €, doplnenej do zásobníkov tento rok, bolo na slnečné kolektory vyčlenených vyše 1,7 miliónov €. Aktuálne majú domácnosti k dispozícii vyše 800 poukážok na slnečné kolektory s platnosťou 5 mesiacov od dátumu vydania poukážky. Od  roku 2019 bolo z projektu Zelená domácnostiam II podporených vyše 3 800 ukončených inštalácií slnečných kolektorov sumou 6,3 milióna €.

Do tohtoročných zásobníkov boli zaradené všetky zostávajúce finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam II k februáru 2021. Nevyužité prostriedky sa presunú do ďalšieho oprávneného obdobia. Termíny nasledujúcich oprávnených období, počas ktorých bude možné znova podávať žiadosti o poukážky, budú zverejnené pred skončením aktuálnych oprávnených období.

Vytlačiť