Tohtoročný zásobník pre tepelné čerpadlá je naplnený

V zásobníku projektu Zelená domácnostiam II je zaregistrovaných 1 967 nových žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá v hodnote viac ako 5,7 miliónov €. Tohtoročný zásobník pre tepelné čerpadlá je naplnený.

 

Z celkovej sumy 10,8 miliónov €, doplnenej do zásobníkov na tento rok, bolo na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 miliónov €. K prvej časti nových žiadostí už boli poukážky vydané.

Do tohtoročných zásobníkov boli zaradené všetky zostávajúce finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam II. k februáru 2021. Nevyužité prostriedky sa presunú do ďalšieho oprávneného obdobia. Termíny nasledujúcich oprávnených období budú zverejnené pred skončením aktuálnych oprávnených období.

Vytlačiť