V 21. kole získali poukážky na slnečné kolektory všetci žiadatelia

Slovenská inovačná a energetická agentúra v 21. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala 434 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. Poukážky získali všetci žiadatelia.

 

Posledné tohtoročné kolo určené pre slnečné kolektory bolo uzatvorené 17. septembra 2019 po takmer dvoch hodinách od otvorenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú čiastku 700 000 €. Podobne ako v kolách určených pre kotly na biomasu a fotovoltické panely získali poukážky všetci záujemcovia, ktorí vyplnili žiadosť.

Na inštaláciu zariadení majú domácnosti tri mesiace. Žiadosť o preplatenie poukážok vydaných v tomto kole je nutné podať do 17. decembra 2019.

„Momentálne  evidujeme 2 255 platných poukážok na slnečné kolektory  v celkovej hodnote viac ako 3,6  miliónov €. Z uvedeného množstva je viac ako 1 400 inštalácií dokončených. Preplatené už boli poukážky na inštaláciu slnečných kolektorov za 1,6 miliónov €,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Aktuálne je pre všetky štyri druhy zariadení vydaných viac  ako 6 100 platných poukážok v hodnote 11,8 milióna €. Do konca roka 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť ešte 3 kolá v celkovej hodnote 1,7 miliónov €. Najbližšie kolo určené pre fotovoltické panely bude  podľa zverejneného harmonogramu vyhlásené 8. októbra 2019.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť  inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.

Vytlačiť