V ôsmom kole projektu Zelená domácnostiam II SIEA vydala 189 poukážok

V ôsmom kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 189 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od otvorenia.

 

Celková hodnota vydaných poukážok v 8. kole, ktoré bolo otvorené 14. mája 2019, je 279 700 €. Záujem domácností v tomto kole nepresiahol vyčlenenú sumu vo výške 800 000 €. „Väčšiu časť z nevyužitých prostriedkov už SIEA presunula do kôl určených pre tepelné čerpadlá a slnečné kolektory, podobne budú presmerované aj ďalšie uvoľnené zdroje,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Nasledujúce kolo určené pre kotly na biomasu bude vyhlásené skôr, ako uplynie 30-dňová lehota platnosti poukážok. Domácnosti, ktoré teraz vydané poukážky na kotly z rôznych dôvodov nevyužijú a budú sa chcieť uchádzať o nové v najbližšom kole, musia požiadať o predčasné ukončenie ich platnosti.

V najbližšom 9. kole projektu, ktoré bude podľa zverejneného harmonogramu a osobitných podmienok otvorené 21.mája 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštalácie slnečných kolektorov v celkovej sume 700 000 €. Do septembra 2019 plánuje SIEA vyhlásiť ešte 12 kôl v celkovej hodnote takmer 7 miliónov €. Počas prvých 8 kôl s vyčlenenými čiastkami po 800 000 € domácnosti získali poukážky v hodnote takmer 4,9 milióna €.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť  inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.

 

Vytlačiť