Zásobník pre fotovoltické panely je otvorený

Zásobník žiadostí o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov bol otvorený 8. 2. 2021. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.

 

Dňa 9. 2. 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 502 poukážok v celkovej hodnote 734 464 €.

 

Zásobník je naďalej otvorený, žiadosti je možné podávať priebežne. Ďalšie poukážky budú vydávané v pracovné dni v utorok a štvrtok o 11. hodine, ak hodnota platných poukážok v obehu klesne pod limit 700 000 €.

 

Na podporu inštalácií fotovoltických  panelov je v roku 2021 v projekte vyčlenená suma 1,6 milióna €.

 

Projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podpora je určená pre domácnosti vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Vytlačiť