Zásobník pre slnečné kolektory je otvorený

Zásobník žiadostí o poukážky na inštaláciu slnečných kolektorov bol otvorený 10. 2. 2021. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.

 

Dňa 11.2.2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 286 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov v celkovej hodnote 464 883 €.

 

Zásobník je otvorený, žiadosti je možné podávať naďalej. Poukážky k novým žiadostiam zaregistrovaným v zásobníku budú vydávané priebežne, v pracovné dni v utorok a štvrtok o 11. hodine, ak bude hodnota platných poukážok v obehu pod minimálnym limitom 1 000 000 €.

 

Na podporu inštalácií slnečných kolektorov je v roku 2021 v projekte vyčlenená suma 1,7 milióna €.

 

Projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podpora je určená pre domácnosti vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Vytlačiť