Zásobník pre tepelné čerpadlá je otvorený

Zásobník žiadostí o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel bol otvorený 15. 2. 2021. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.

 

Dňa 16. 2. 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 559 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel v celkovej hodnote 1 647 837 €.

 

Na podporu tepelných čerpadiel je v roku 2021 v projekte vyčlenená suma 6 milióna €. Zásobník je otvorený, žiadosti je možné podávať naďalej do dosiahnutia vyčlenenej sumy.

 

Ďalšie poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel budú vydávané, ak hodnota platných poukážok pre tento druh zariadenia v obehu klesne pod minimálny limit 1 700 000 €.

 

Hodnota poukážok v obehu pre slnečné kolektory je naďalej pod stanoveným minimálnym limitom. Poukážky pre tento druh zariadenia sú vydávané priebežne v utorok a vo štvrtok o 11. h.

 

Projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podpora je určená pre domácnosti vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 

 

Vytlačiť