Podmienky registrácie zariadení – príprava

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE, technické podmienky zariadení a pravidlá registrácia zariadení sú definované v dokumente Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude naďalej uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, detaily podpory budú upravovať Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktoré budú zverejnené po spustení pokračovania národného projektu.

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II (2019 – 2023) je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Pokračovanie nadväzuje na pilotný národný projekt Zelená domácnostiam (2015 – 2018).

Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív.

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

fotovoltické panely (výroba elektriny);
veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
slnečné kolektory (výroba tepla);
kotly na biomasu (výroba tepla);
tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II, ktorý vedie SIEA.

Dokumenty na stiahnutie
Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II.,
účinné 12.11.2018, zverejnené 12.11.2018.

 

 

Vytlačiť