Seminár o podpore efektívneho využívania energie

O možnostiach, ako získať odbornú a aj finančnú pomoc pri opatreniach zameraných na znižovanie spotreby energie sa bude hovoriť na seminári „O podpore efektívneho využívania energie aktuálne“, ktorý sa uskutoční  v prvý deň veľtrhu Racioenergia v stredu 6. apríla 2016 v Bratislave. Samostatné prednášky budú venované využívaniu obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti a národnému projektu SIEA Zelená domácnostiam.

 

Seminár sa bude konať  od 10.00 h do 13.00 h v Programovom centre v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Na podujatí sa sa bude hovoriť o podporných mechanizmoch, ktoré sú pripravené v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Témou budú dopytovo orientované výzvy určené pre verejný sektor a pre podnikateľov, ale aj aktuálne informácie z národného projektu Zelená domácnostiam, ktorý je tiež súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Program
09.30 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie seminára
10.05 Financovanie prechodu na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.45 Aktuálna výzva zameraná na obnovu verejných budov, Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.00 Medzinárodný projekt Bioenergy4Business, Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.15 Národný projekt SIEA – ciele a možnosti pri podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, Svetlana Gavorová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.30 Zelená domácnostiam v praxi, Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.00 Diskusia
12.30 Občerstvenie
13.00 Záver seminára

 

Prezentácie zo seminára sú zverejnené na stránke SIEA. 

 

Počas celého veľtrhu bude k dispozícii aj poradenské a konzultačné centrum SIEA. Odborníci sa budú venovať aj otázkam súvisiacim s projektom Zelená domácnostiam, v rámci ktorého môžu domácnosti získať poukážky na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie. Bezplatné energetické poradenstvo môžete využiť v stánku č. 333 v hale D. Podrobnejšie informácie môžete získať e-mailom na adrese poradenstvo@siea.gov.sk.

Vytlačiť