2. kolo projektu Zelená domácnostiam je už spustené

Druhé kolo národného projektu Zelená domácnostiam bolo vyhlásené 1. februára 2016. K dispozícii sú 4 milióny € na 4 mesiace. Dovtedy si majú domácnosti, ktoré poukážku získajú, nechať nainštalovať  zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

O poukážku je možné požiadať elektronicky prostredníctvom informačného systému Zelená domácnostiam. Domácnosti, ktoré poukážku získajú, budú mať rovnako ako v 1. kole 30 dní na to, aby ju odovzdali zhotoviteľovi, ktorý inštaláciu v stanovenom termíne zrealizuje a požiada o preplatenie. Určite sa neoplatí hľadať zhotoviteľa a zariadenie na poslednú chvíľu a za každú cenu.

Národný projekt SIEA nie je súťaž o najrýchlejšiu inštaláciu, ale pomoc a jedinečná príležitosť pre tie domácnosti, ktoré chcú a dokážu zmysluplne využívať  obnoviteľné zdroje energie. Keďže služby prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam ponúka už takmer 600 zhotoviteľov, konkurencia rastie. A aj vďaka tomu si môžu domácnosti  vybrať spoľahlivého partnera, ktorý im pripraví ponuku na mieru a bude dbať na užitočnosť inštalácie.

„Sumu vyčlenenú na 2. kolo sme navýšili a platnosť poukážky skrátili zo šiestich mesiacov na štyri. Prostriedkov  je teda viac na kratšie obdobie. Veríme, že v tomto kole  stihnú domácnosti v spolupráci so zhotoviteľmi  využiť na kvalitné riešenia maximálny počet poukážok “ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová.

Zo 4 miliónov € je v tomto kole pre Bratislavský samosprávny kraj vyčlenených 500-tisíc €. Pre tých, ktorí plánujú inštalácie v hlavnej letnej sezóne, bude vyhlásené ďalšie kolo v 2. štvrťroku.

Národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Postupné uvoľňovanie prostriedkov súvisí predovšetkým s podmienkami čerpania európskych a štátnych prostriedkov prostredníctvom národných projektoch. V prípade množstva menších inštalácií v domácnostiach však zároveň zabezpečuje, že jednotlivým realizáciám môžu zhotovitelia venovať dostatočnú pozornosť.

Z dokumentácie, ktorú zhotovitelia predložili v rámci prvých preplatených žiadostí  vyplýva, že k projektu pristupujú zodpovedne a vedia domácnostiam pomôcť aj s administratívnou časťou projektu. Keďže sa kontrolujú dokumenty k množstvu menších inštalácií, je nevyhnutné, aby predkladané faktúry, protokoly o prevzatí, ale aj fotografie z realizácií jednoznačne dokazovali, že zariadenia, na ktoré boli poukážky uplatnené,  boli nainštalované.  S cieľom uľahčiť a zjednotiť nevyhnutnú dokumentáciu SIEA vydala usmernenia. Ak ich budú zhotovitelia rešpektovať, kontrola žiadostí sa podstatne zjednoduší a zrýchli. Cieľom je skrátiť termín preplácanie na minimum tak, aby zhotovitelia čakali na preplatenie čo najkratšie.

V prvom kole zostala nevyužitá tretina poukážok. Mnohé domácnosti si inštalácie rozmysleli, viaceré aj preto, že s odborníkmi sa radili až následne a tí ich neodporúčali zrealizovať. Takýto prístup  SIEA neodporúča, pretože tým blokujú serióznych a pripravených iných záujemcov. Pri vypĺňaní žiadosti môžu domácnosti využiť manuál k informačnému systému a užitočné informácie nájdu aj v najčastejších otázkach. Domácnostiam, ktoré sa potrebujú v problematike zorientovať, pomôžu konzultanti  SIEA v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Zelená domácnostiam v číslach:

Projekt Zelená domácnostiam zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch bol spustený  1. decembra 2015. Od predstavenia projektu v auguste 2015 webovú stránku zelenadomacnostiam.sk navštívilo takmer  90-tisíc záujemcov o informácie.

V prvom kole projektu bolo k dispozícii vyše 3,25 milióna €, čo je 7 % z celkovej vyčlenenej sumy. Najväčší záujem bol o fotovoltické panely na výrobu elektriny a o solárne panely na ohrev vody. Tretina vyžiadaných poukážok sa týkala tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Domácnosti môžu využiť služby takmer 600 oprávnených zhotoviteľov, ktorí už podpísali so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok. Z nich sa 370 venuje fotovoltike, vyše 300 solárnym kolektorom, viac ako 140 tepelným čerpadlám a takmer 100 kotlom na biomasu.

Aktuálne si môžu domácnosti vyberať z takmer 2000 zaregistrovaných zariadení. Najširšia ponuka je pri tepelných čerpadlách, ktorých je v zozname oprávnených zariadení vyše 700.  Zaregistrovaných je tiež viac ako 600 rôznych fotovoltických panelov, 300   kotlov na biomasu a 200 solárnych kolektorov.

Dňa 26. januára 2015 SIEA preplatila zhotoviteľom prvých 43 poukážok v celkovej hodnote vyše 88-tisíc €. Projekt Zelená domácnostiam bude prebiehať do roku 2018. V prípade veľkého záujmu o podporu je na inštaláciu zariadení možné využiť ďalšie zdroje z európskych a štátnych zdrojov, až do celkovej výšky 115 miliónov €.

Vytlačiť