2. kolo Zelenej domácnostiam sa uzatvára

 

Vzhľadom na to, že záujem domácností  o podporu už v prvý deň spustenia 2. kola projektu Zelená domácnostiam významne presiahol  vyčlenenú pôvodnú sumu 4 milióny €, navýšila Slovenská inovačná a energetická agentúra  prostriedky pre 2. kolo pre mimobratislavské regióny o ďalšie 3 milióny €. Napriek tomu sa aj toto kolo uzatvára.

 

Zmena osobitných podmienok podpory, ktoré definujú výšku podporných prostriedkov v jednotlivých kolách, umožní, aby poukážky  v najbližších 4 mesiacov využila väčšia časť domácností. Informačný systém v nasledujúcich hodinách stanoví  poradie poukážok. Po vyčerpaní vyčlenených prostriedkov sa možnosť požiadať o poukážku automaticky uzatvorí.

Žiadosti o vydanie poukážok v bratislavskom kraji už prekročili možnosti 2. kola.

Po uzatvorení sa záujemcom po zadaní okresu v prvej časti formuláru objaví informácia o nemožnosti podať žiadosť pre daný región z dôvodu vyčerpania prostriedkov. Všetkým záujemcom, ktorí kompletne a korektne vyplnili žiadosť, bude automaticky doručená e-mailová správa s informáciou, či získali poukážku.

Vytlačiť