Ak už máte poukážku, neodkladajte inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu

V slovenských domácnostiach by sa malo do začiatku júna 2016 nainštalovať vďaka poukážkam z projektu Zelená domácnostiam ešte vyše 3200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. To znamená, že zhotovitelia by mali v priemere zrealizovať viac ako 60 inštalácií každý pracovný deň. Toto číslo sa bude ešte zväčšovať, pretože momentálne je Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) doručovaných len približne 20 žiadostí o preplatenie poukážok  denne.

„Z počtu podávaných žiadostí v posledných dňoch vyplýva, že inštalácie sa rozbehli, ale určite by to mohlo byť oveľa intenzívnejšie. Podľa počtu predložených žiadostí o preplatenie je dokončených len 13 percent z plánovaných inštalácií s platnými poukážkami,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka  SIEA. Doteraz agentúra  zhotoviteľom preplatila 289 poukážok v celkovej hodnote vyše 600-tisíc €. Ďalších vyše 150 žiadostí je už posúdených a platby za ne odídu  v krátkom čase. Celková hodnota platných poukážok aktuálne presahuje 8 miliónov €.

Platnosť vydaných poukážok končí začiatkom júna. Domácnostiam  sa neoplatí odkladať  inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu preto, že sa pripravujú už ďalšie kolá a zhotovitelia môžu byť začiatkom leta veľmi vyťažení.

Väčšina podaných žiadostí o preplatenie je posúdená kladne a následne preplatená. V prípade, ak zhotovitelia predkladajú žiadosti neúplné alebo s chybami, majú možnosť  doplniť ich v stanovenom termíne. Po zverejnení usmernenia k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky sa počet  nedostatkov znížil. Naďalej sa však stáva, že niektoré z dôležitých informácií na doklade o inštalácii chýbajú. Aby bolo možné rýchlejšie a efektívnejšie vykonať kontrolu, SIEA pripravila aj odporúčaný vzor tohto dôležitého dokladu. Zhotovitelia ho môžu  použiť priamo, alebo  jednotlivé položky zapracovať do svojich dokladov. K dispozícii je na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti „Zhotovitelia,“ priamo pri usmernení.  Žiadosti o preplatenie SIEA zamietla len v niekoľkých prípadoch. Dôvodom boli chyby v údajoch z katastra nehnuteľností alebo skutočnosť, že domácnosť nebola oprávnená získať príspevok.

Najviac doručených žiadostí k platným poukážkam sa týka slnečných kolektorov (159) a fotovoltických panelov (136). Je to prirodzené, keďže pre tieto zariadenia bolo vydaných najviac zmlúv. Počet už realizovaných inštalácií zároveň môže naznačovať, do akej miery sú domácnosti pripravené na inštalovanie a reálne využívanie vybraných zariadení. Z porovnania podielu dokončených  inštalácií k počtu platných poukážok tiež vyplýva, pri ktorých druhoch zariadení zostáva do začiatku júna najviac práce. Pri fotovoltických paneloch a slnečných kolektoroch je zrealizovaných len 10 až 12 percent inštalácií. Pri ďalších dvoch druhoch zariadení je to už 17 %. Spomedzi kotlov na biomasu je už v prevádzke 42, z tepelných čerpadiel 124.

 

Koľko inštalácií zostáva zrealizovať do začiatku júna 2016

 

Fotovoltický panel Slnečný kolektor Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo
Platné poukážky (ks) 1326 1378 254 709
Doručené žiadosti k platným poukážkam (ks) 136 159 42 124
Podiel už zrealizovaných inštalácií z platných poukážok (%) 10 12 17 17
 Zostáva nainštalovať (ks) 1190 1226 214 585
Vytlačiť