Aktivácia žiadostí v projekte Zelená domácnostiam je uzavretá, SIEA preveruje priebeh aktivácie

Enormný záujem zhotoviteľov o aktiváciu poukážok v projekte Zelená domácnostiam spôsobil preťaženie informačného systému, v dôsledku čoho bola jeho odozva po spustení aktivácie o 11.00 h vo štvrtok 23. marca 2023 dlhšia. Momentálne už nie je možné aktivovať vydávanie poukážok.

SIEA preveruje okolnosti aktivácie a v krátkej dobe vydá stanovisko o ďalšom postupe.

Vytlačiť