Čo sa oplatí vedieť pred ďalšími kolami Zelenej domácnostiam

Skôr ako požiadate o poukážku z projektu Zelená domácnostiam, treba si pozorne prečítať aktualizovaný manuál k podávaniu žiadosti a všeobecné a osobitné podmienky. Najbližšie kolo bude vyhlásené  v utorok 4. apríla 2017 o 15. h.

 

V 6. kole budú k dispozícii 2 milióny € na poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov. Poukážky sú platné tri mesiace. Žiadosti budú môcť podávať domácnosti vo všetkých krajoch okrem bratislavského. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v osobitných podmienkach 6. kola. O uzatvorení kola bude Slovenská inovačná a energetická agentúra informovať na internetovej stránke projektu.

 

„V žiadnom prípade neodporúčame domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a osobitnými podmienkami kola. Veľmi dôležité je vopred si prečítať aktualizovaný manuál k podávaniu žiadosti, v ktorom boli doplnené aj o užitočné informácie súvisiace s častejšími kolami s menšou alokáciou,“ zdôraznil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Po otvorení kola o 15. h bude možné na stránke zelenadomacnostiam.sk vyplniť elektronický formulár žiadosti. Okrem presného typu  zariadenia je nutné mať k dispozícii aj údaje týkajúce sa miesta inštalácie. Tieto žiadateľ nájde v liste vlastníctva domu, v ktorom bude zariadenie využívané. Vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Pre ukončenie žiadosti je nutné čo najskôr potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je po požiadaní doručený na e-mailovú adresu zadanú v žiadosti. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o vydanie poukážky v priebehu kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o výsledku žiadosti v krátkom čase. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie o neúspešnej žiadosti do 24-hodín od otvorenia kola.

 

Informačný systém, ktorý slúži na prijímanie žiadostí o vydanie poukážky, pracuje automaticky. Po vyplnení žiadosti obratom odosiela správu s výzvou a aktívnym linkom na potvrdenie záujmu na e-mailovú adresu, ktorú uvedie záujemca v žiadosti. V prípade, že správa s výzvou nie je doručená do priečinka doručenej pošty v krátkom čase, a e-mailová adresa bola vyplnená správne, je potrebné skontrolovať aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam.

 

Umiestnenie správy do priečinka spam alebo dlhší interval doručenia správy je vždy vecou individuálneho nastavenia na strane príjemcu a poskytovateľov e-mailovej služby, ktorí majú rôzne pravidlá doručovania a vyhodnocovania zasielaných správ. SIEA nezodpovedá za technické podmienky, nastavenie e-mailovej komunikácie a súvisiacich služieb zo strany domácnosti, ani za technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť na strane domácnosti v súvislosti s prijímaním správy s výzvou na potvrdenie záujmu o poukážku.

 

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. V prípade kôl, ktoré budú zamerané len na podporu zariadení na výrobu tepla, môžu žiadatelia uplatniť dve uprednostňujúce kritériá. Najvyššiu prioritu má podpora zariadení na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na zníženie spotreby energie.

 

Druhé kritérium s menšou váhou súvisí s tým, či bude zariadenie využívané v lokalitách, kde nie sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom. Informačný systém žiadosti s uplatneným uprednostňujúcim kritériom automaticky posunie pri vyhodnocovaní pred žiadosti, ktoré kritériá uplatnené nemajú.

 

K dispozícii je harmonogram s plánovanými termínmi najbližších 10 kôl. V prípade otázok sa možno obrátiť na pracovníkov SIEA. Všetky dôležité informácie vrátane kontaktov sú uvedené na stránke projektu.

Vytlačiť