Desiate kolo projektu Zelená domácnostiam je aj po hodine od spustenia otvorené

Desiate kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré je zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v Bratislavskom samosprávnom kraji, je stále otvorené. Aj po hodine od spustenia je naďalej možné podávať žiadosti o poukážky.

Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške  1 200 000 € o 10 % alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami kola, t.j. 24.5.2017 o 15. h, podľa toho, čo nastane skôr.

Po uzatvorení kola nebude možné podávať žiadosti o poukážky. Následne informačný systém začne vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky.

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostávajú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola.

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu najbližších 24 hodín po uzatvorení.

Vytlačiť