Dvadsiate prvé kolo projektu Zelená domácnostiam je aj po polhodine otvorené

Dvadsiate prvé kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré je zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je aj po polhodine od spustenia otvorené.

Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 2 350 000 € o 10 % alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami kola, t.j. 14.3.2018 o 15. h, podľa toho, čo nastane skôr.

Po uzatvorení kola nebude možné podávať žiadosti o poukážky. Následne informačný systém začne vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky.

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostávajú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky krátko po uzatvorení kola.

Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie v priebehu najbližších 24 hodín po uzatvorení.

Vytlačiť