Prezentácie zo seminárov Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Domácnosti budú mať jedinečnú príležitosť obstarať si vďaka štátnej a európskej podpore kvalitné a efektívne systémy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. O tom, na čo si majú dať pri výbere pozor, ale aj aké sú aktuálne ceny spoľahlivých technológií  hovorili v auguste 2015 odborníci na seminároch Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 

Na seminároch Slovenská inovačná a energetická agentúra zároveň predstavila podmienky národného projektu Zelená domácnostiam, vďaka ktorému by malo byť podporených viac ako 15-tisíc inštalácií zariadení v rodinných a bytových domoch.

 

Semináre sa uskutočnili v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, prezentácie sú k dispozícii na poradenských stránkach SIEA.

Vytlačiť