Semináre Ako využívať obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach

O tom, kedy sa domácnostiam oplatí investovať do ich využívania, ako ich využívať čo najefektívnejšie a aké budú podmienky projektu „Zelená domácnostiam“ sa bude hovoriť na seminároch, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje v auguste 2015 v Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

Semináre na tému „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach“ sa uskutočnia 17.8.2015 v Trnave, 18.8.2015 v Banskej Bystrici a 20.8.2015 v Košiciach. Semináre sú určené pre vlastníkov rodinných a bytových domov, ktorí uvažujú o investovaní do využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale aj pre projektantov, inštalatérov, dodávateľov a ďalších záujemcov. Podmienkou bezplatného vstupu na semináre je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára.

O účasť na seminároch je veľký záujem. Momentálne je už kapacita seminárov obsadená. Máte však možnosť vyplniť registračný formulár s e-mailovou adresou a my vás budeme včas informovať, keď v nasledujúcich mesiacoch pripravíme podujatia s podobným programom. Môžete vyplniť aj miesto seminára, aby bolo zrejmé, v ktorých častiach Slovenska je o zorganizovanie seminárov najväčší záujem.

Podrobnejšie informácie o seminároch, vrátane programu a registračného formulára sú k dispozícii na stránke www.siea.sk

Semináre sú pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podrobnejšie informácie o poradenstve sú k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk. Záujemcovia o konzultácie môžu požiadať o radu aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

 

 

 

Vytlačiť