Tretie kolo je ukončené s 1824 poukážkami

V treťom kole Zelenej domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje na vydanie 1824 poukážok. Pre veľký záujem a vyčerpanie alokácie 4 milióny € bolo uzatvorené po pol hodine od spustenia.

 

Plánovaný začiatok kola o 12. h bol presunutý na 13. hodinu, pretože krátko pred 12. h sa začala stránka projektu, prostredníctvom ktorej sa žiadosti elektronicky podávali, načítavať pomalšie a neskôr nebola dostupná. „Okamžite sme zareagovali a aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých, informovali sme záujemcov, že presúvame spustenie systému na 13. h. Odvtedy už bolo možné formulár žiadosti štandardne vyplniť,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Stanislav Jurikovič.

Priebeh podávania žiadostí o poukážky potvrdil, že veľký záujem pokračuje a domácnosti boli vo vopred určenú presnú hodinu na vypĺňanie formulárov pripravené. To, či boli žiadosti vyplnené správne, bude jasné v nasledujúcich dňoch a týždňoch.

Domácnostiam, ktoré o poukážku požiadali do uzatvorenia kola, už bola e-mailom zaslaná informácia, či poukážku získali alebo nie. SIEA sa teraz sústreďuje na vydávanie zmlúv s poukážkami. Tie by mali byť domácnostiam odoslané v najbližších dňoch. Po doručení poukážok budú mať domácnosti 30 dní na to, aby ich odovzdali zhotoviteľom, ktorí ich zaregistrujú v informačnom systéme. Ak to nestihnú, poukážky stratia platnosť. SIEA všetkým odporúča, aby ešte pred podpisom zmluvy dôsledne skontrolovali údaje uvedené v zmluve a poukážke.

V 3. kole informačný systém eviduje 744 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov, 717 k tepelným čerpadlám, 263 ku kotlom na biomasu a 100 k fotovoltickým panelom.

Domácnosti z mimobratislavských krajov, ktoré v treťom kole neuspeli, budú mať možnosť požiadať o poukážku v ďalších kolách. Z celkovej alokácie 45 miliónov € je pre ne ešte k dispozícii viac ako 30 miliónov €. Najbližšie kolo bude určené na inštalácie fotovoltických panelov v bratislavskom kraji.

 

Doplnené 18:30

Podané žiadosti o poukážky sú vždy posudzované a vyhodnocované až podľa času, kedy záujemcovia klikli na potvrdzujúci link v doručenom e-maili. Ak záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na link nepotvrdili ešte počas trvania kola, nebola ich žiadosť ukončená a nemohla byť vyhodnotená. Upozornenie na toto pravidlo bolo uvedené v samotnom elektronickom formulári, ale aj v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam a aj priamo na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku a to už pred 2. kolom. V prípade, ak žiadateľ toto pravidlo nedodržal, nemohol automaticky ani obdržať konečnú informáciu o úspešnosti alebo neúspešnosti jeho žiadosti, pretože jeho žiadosť nebola riadne ukončená.

 

Vytlačiť