Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude spustené o 13. h

 

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam nebolo pre nedostupnosť  stránky spustené o 12. h. Spustenie kola pripravuje SIEA  na 13. h. Dôvody nedostupnosti analyzujeme, nevylučujeme žiadnu z možností,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

 

Žiadosť o poukážku sa podáva prostredníctvom informačného systému prístupného zo stránky www.zelenadomacnostiam.sk. Podrobný postup pri vypĺňaní formulára žiadosti o vydanie poukážky je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam. V manuáli sú zohľadnené aktuálne podmienky podpory i zmena informačného systému, ktorá umožňuje záujemcom skontrolovať si správnosť kontaktnej e-mailovej adresy priamo pri vypĺňaní formuláru žiadosti. Aby sa predišlo častým chybám, kontaktnú e-mailovú adresu je nutné vyplniť dvakrát.

Kvôli ochrane pred automatizovanými systémami vypĺňania bol aj na úvod formulára žiadosti doplnený druhý ochranný prvok. Tzv. kaptcha môže žiadateľom zobraziť jednoduchú overovaciu úlohu. Rovnaký prvok bol použitý v závere formulára už pri 2. kole.

V prípade akýchkoľvek nejasností pri vypĺňaní formulárov žiadostí sú záujemcom k dispozícii odborní konzultanti SIEA na pracoviskách SIEA, prípadne v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU na bezplatnej linke 0800 199 399.

Vytlačiť