Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii

S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

Súčasťou usmernenia k vyhotovovaniu faktúr je upozornenie, že vo faktúre musí byť jasne určená výška oprávnených výdavkov, ktoré sú členené v súlade s čl. H. všeobecných podmienok.

 

V usmernení k vyhotovovaniu dokladu o inštalácii zariadení a uvedení zariadenia do prevádzky sú určené minimálne požiadavky na obsah dokumentu, ktorý má preukázať, že zariadenie bolo skutočne inštalované a uvedené do prevádzky.
Pre zhotoviteľov, ktorí nemajú k dispozícií vhodný doklad a pre zhotoviteľov, ktorí chcú doplniť už existujúci doklad tak, aby spĺňal požiadavky, je k dispozícií vzor dokladu o inštalácií a uvedení zariadenia do prevádzky. Vzor dokladu má charakter odporúčania, je použitie nie je záväzné.

 

Zároveň SIEA oznamuje, že žiadosti o preplatenie poukážok je už možné podávať aj na pracoviskách v Trenčíne a v Košiciach. Adresy pracovísk sú uvedené na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia – Kontakty.

 

Na stiahnutie
Usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr, 28.01.2016 
Usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu dokladu o inštalácii zariadenia a uvedení zariadenia do prevádzky, 28.01.2016

Vzor dokladu o inštalácií a uvedení zariadenia do prevádzky, 24.03.2016

 

Vytlačiť