V 2. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 3 216 poukážok

 

V 2. kole národného projektu Zelená domácnostiam bolo vydaných 3216 poukážok. Vzhľadom na to, že záujem o podporu už v prvých hodinách po spustení dvojnásobne prekročil finančné možnosti kola, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyčlenené prostriedky navýšila na 7 miliónov €. Záujem bol však ešte väčší.

O plánovanom spustení nového kola SIEA informovala od uzavretia prvého kola. Žiadosti o poukážky bolo možné podávať 1. 2. 2016 od 12. h. Reakcia bola okamžitá. Stránku Zelená domácnostiam v priebehu dňa navštívilo 6 000 unikátnych používateľov.

Podporu, ktorá v priemere dosahuje 30  percent oprávnených výdavkov, SIEA nastavila tak, aby bola pre domácnosti motivačná. „Enormne vysoký záujem domácností, a ochota investovať aj vlastné prostriedky už v priebehu najbližších 4 mesiacov je mimoriadnou situáciou. Zareagovali sme okamžite navýšením prostriedkov pre mimobratislavské regióny. Ako je známe, pre Bratislavský samosprávny kraj je v projekte vyčlenených podstatne menej finančných prostriedkov. Alokácia tam zostala vo výške 500-tisíc €. Veríme, že si okolnosti inštalácie žiadatelia vopred dobre zvážili a preverili si možnosť dodávky a montáže v stanovenom termíne u zhotoviteľov,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Nové poukážky budú domácnostiam doručené aj so zmluvou o poskytnutí príspevku v najbližších dňoch. Spolu, aj vrátane 1. kola, tak bude k dispozícii vyše 4 000 aktívnych poukážok. V priemere by sa tak mohlo na Slovensku každý deň až do konca mája nainštalovať  vyše 30 nových zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Postarať by sa o to malo takmer 600 zhotoviteľov.

V 2. kole bolo 1316 poukážok vydaných na slnečné kolektory. Fotovoltických panelov sa týkalo 1129 poukážok, 231 bolo kotlov na biomasu a 540 tepelných čerpadiel. Zamietavú odpoveď z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov dostala tretina žiadateľov. O poukážky sa môžu uchádzať v ďalšom kole, ktoré bude vyhlásené v 2. štvrťroku 2016.

Najviac záujemcov zostalo neuspokojených v prípade fotovoltických panelov. „Pre pokrytie záujmu sme aj vďaka navýšeniu alokácie spravili maximum, ale projekt má svoje pravidlá. Nie sú to preteky o to, kto podá žiadosť skôr. Číslo poukážky, ani čas jej podania nie sú najrozhodujúcejšie,“ zdôraznil E. Jambor. Čísla poukážok zodpovedajú počtu pokusov o získanie príspevku už od 1. kola. Poukážky sú vydávané automaticky v poradí, ktoré vyplýva zo zverejnených všeobecných podmienok podpory projektu. V súlade s nimi sa uplatňujú zároveň aj takzvané uprednostňujúce kritériá, ktoré vyplývajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Najvyššiu prioritu majú tie žiadosti, pri ktorých domácnosť plánuje využívať zariadenie na výrobu tepla a preukáže, že vykonala opatrenia na zníženie spotreby energie. V druhom rade sú uprednostnené žiadosti, v ktorých majú domácnosti záujem o využívanie tepla z OZE v oblasti, kde nie je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom. Posledné uprednostňujúce kritérium sa uplatňuje v prípade fotovoltických panelov, ak využívajú systém akumulácie elektriny. Má  najmenšiu váhu.

Rozhodujúce preto bolo, koľko žiadostí splnilo  tzv. uprednostňujúce kritériá. Keďže mnoho záujemcov o podporu na zariadenia na výrobu tepla potvrdilo splnenie uprednostňujúcich kritérií, ich žiadosti sa posunuli v hodnotení a predbehli žiadosti o podporu na fotovoltiku bez ohľadu na to, že tieto boli podané skôr.

Vytlačiť