V 24. kole Zelenej domácnostiam II získali poukážky na kotly na biomasu takmer všetci žiadatelia

V 24. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 202 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu.

Posledné tohtoročné kolo určené pre kotly na biomasu bolo uzatvorené 22. októbra 2019 v dvadsiatej siedmej minúte, keď záujem o podporu dosiahol vyčlenenú čiastku 300 000 €.

Na inštaláciu zariadení majú domácnosti tri mesiace. Žiadosť o preplatenie poukážok vydaných v tomto kole je nutné podať do 22. januára 2020.

„Momentálne  evidujeme 1 051 platných poukážok na kotly na biomasu  v celkovej hodnote viac ako 1,5  miliónov €. Z uvedeného množstva je viac ako 600 inštalácií dokončených. Preplatené už boli poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu za viac ako 700 000 €,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Aktuálne je pre všetky štyri druhy zariadení vydaných viac  ako 6 600 platných poukážok v hodnote 13 miliónov €.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť  inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.

Vytlačiť