V 4. kole získali poukážku predovšetkým fotovoltické inštalácie s akumuláciou

V 4. kole projektu Zelená domácnostiam bude v nasledujúcich dňoch domácnostiam zaslaných 782 poukážok a zmlúv. Až 88 % úspešných domácností žiadalo inštalácie fotovoltického systému s akumuláciou do batérií.

 

V Bratislavskom samosprávnom kraji bude podporených 152 inštalácií v celkovej hodnote 500-tisíc € a v ostatných regiónoch Slovenska  získalo poukážku 630 domácností za 2 milióny €.

„Už po 20 minútach od spustenia kola sme zaznamenali 1,5-násobne vyšší záujem oproti vyčlenenej sume. Opäť sa potvrdilo, že o projekt je veľký záujem a vyhlásenie kola v tomto období malo opodstatnenie,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Formulár žiadosti v 4. kole vyplnilo 2181 domácností. Už v prvých piatich minútach informačný systém zaznamenal vyše 200 korektne vyplnených a ukončených žiadostí. Samotný čas potvrdenia záujmu o poukážku bol pri vyhodnotení dôležitý, ale prioritu mali žiadosti, v ktoré spĺňali uprednostňujúce kritérium súvisiace s akumuláciou.

„Ak bola v žiadosti uvedená kapacita akumulátorov, informačný systém ju automaticky posunul pri vyhodnocovaní vyššie pred žiadosti bez akumulácie. Prioritná je  podpora inštalácií s čo najvyšším využitím vyrobenej elektriny priamo v domácnosti, čo vyplýva z Operačného programu Kvalita životného prostredia a  podmienok projektu Zelená domácnostiam. Akumulovanie energie do batérií umožní domácnostiam využiť väčší podiel vyrobenej vlastnej elektriny,“ zdôraznil S. Jurikovič.

Na inštalácie majú domácnosti 4 mesiace. Žiadosti o preplatenie poukážok je nutné predložiť najneskôr do 21. marca 2017. Ďalšie kolo zamerané na podporu zariadení na výrobu elektriny bude vyhlásené po preplatení poukážok zo 4. kola a je predpoklad, že to môže byť už v apríli budúceho roka.

Najbližšie kolo bude venované podpore zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch a bude vyhlásené v utorok 29.11.2016. Na stránke projektu sú už k dispozícii osobitné podmienky k 5. kolu.

 

4. kolo vydávania poukážok

21. 11. 2016 Celková suma pre 4. kolo Počet vydaných poukážok Neplatné žiadosti* Neukončené žiadosti počas kola**
Bratislavský samosprávny kraj  500 000€ 152 169 67
Ostatné kraje 2 000 000 € 630 872 291
Spolu 2 500 000 € 782 1041 358

* Neplatné žiadosti boli korektne vyplnené, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli uspokojené.

** Žiadosti, pri ktorých nebol dokončený proces vypĺňania počas vyhláseného kola.

Vytlačiť