V samostatnom kole pre kotly na biomasu môže získať poukážku viac ako 1 500 domácností

Domácnosti, ktoré plánujú inštalovať kotol na biomasu, budú mať príležitosť získať podporu v samostatnom kole projektu Zelená domácnostiam 13. marca 2018. Na toto kolo je vyčlenená alokácia v sume 2 350 000 €.

„Z výšky priemerného príspevku na inštaláciu kotlov na biomasu vyplýva, že vydaných by mohlo byť viac ako 1 500 poukážok. Alokácia je dostatočne vysoká. Preto je pravdepodobné, že pokryje žiadosti všetkých domácností, ktoré prejavia záujem o príspevok a chcú využívať moderné kotly na biomasu už nasledujúcu vykurovaciu sezónu,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová.

Hlavným cieľom projektu Zelená domácnostiam je zvýšiť inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Jednou z podmienok získania príspevku v prípade kotlov na biomasu  je, že domácnosti nimi nahradia kotly na fosílne palivá. Podporené zariadenia zároveň musia spĺňať požadované technické parametre. Všetky kotly na biomasu zapísané v zozname oprávnených zariadení dosahujú vysoké účinnosti premeny energie a neprekračujú hodnoty emisných limitov  CO, plynných organických zlúčením a pevných častí vyplývajúce z nariadenia Európskej komisie 2015/1189 o ekodizajne kotlov na tuhé palivo, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Spomedzi štyroch podporovaných zariadení prispievajú kotly na biomasu k plneniu hlavného cieľa projektu najväčšou mierou. Momentálne je celkový inštalovaný výkon všetkých vyše 11 660 zariadení s preplatenými poukážkami v hodnote 25,8 milióna € viac ako 80 MW. Na kotly na biomasu z toho pripadá až 32 MW, hoci podporených bolo len necelých 1 350 kusov celkovou sumou 2 milióny €. Kotly na biomasu patria v pomere k inštalovanému výkonu  medzi finančne najmenej náročné. Vzhľadom na to bol od začiatku projektu stanovený maximálny príspevok na inštaláciu 1 500 €.

Ďalšie kolá určené pre domácnosti v mimobratislavských regiónoch budú podľa harmonogramu vyhlásené v apríli. Dňa 10. apríla  2018 bude otvorené posledné kolo projektu určené pre zariadenia na výrobu elektriny s alokáciou 1 650 000 €. O príspevky na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu sa bude možné uchádzať 17. apríla 2018. K dispozícii budú poukážky v hodnote 2 350 000 €.  Do konca júna budú vyhlásené ešte dve kolá pre zariadenia na výrobu tepla.

Vytlačiť