Vítame vás na stránke Zelená domácnostiam

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je zatiaľ len v prípravnej fáze, samotné spustenie podpory sa plánuje v jesenných mesiacoch. Aby sa mohli všetci včas oboznámiť s podmienkami podpory, SIEA otvára dočasnú webovú stránku, prostredníctvom ktorej budú zverejňované všetky aktuálne informácie do spustenia automatického informačného systému.

 

Na tejto stránke budú postupne zverejňované všetky relevantné dokumenty súvisiace s projektom Zelená domácnostiam. Už teraz sú na stránke k dispozícii Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a formuláre na prihlasovanie do zoznamu oprávnených zariadení.

 

O novinkách na stránke Zelená domácnostiam budeme informovať aj na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk. Ak chcete byť o správach súvisiacich s projektom Zelená domácnostiam včas informovaní, využite možnosť zaregistrovať sa na odber správ zo stránky www.siea.sk.

 

Podnety súvisiace priamo so stránkou Zelená domácnostiam môžete zasielať na adresu webmaster@siea.gov.sk.

Vytlačiť