Záujem o poukážky v Bratislavskom kraji už prekročil možnosti 1. kola

 

O poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z projektu Zelená domácnostiam úspešne požiadalo k dnešnému dňu 1153 záujemcov. Znamená to aj, že za tri dni od spustenia národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry domácnosti požiadali o príspevky v hodnote takmer 6 % z celkovej alokácie do roku 2018.

 

Vyčlenená suma 1. kola pre domácnosti v Bratislavskom kraji je už rezervovaná pre konkrétne poukážky. Prostriedky pre ostatné kraje budú pravdepodobne kompletne zarezervované v najbližších dňoch. Domácnostiam z Bratislavy a okolia bude vydaných  celkom 195 poukážok. Tým bude alokácia pre tento kraj vyčerpaná. Z ostatných regiónov SIEA v systéme zaznamenala 958 kompletne vyplnených žiadostí o poukážky. V čase sčítania bolo  k dispozícii ešte 677 303 €. V rámci 1. kola projektu bolo vyčlenených pre domácnosti mimo Bratislavského kraja 2 780 000 €, v Bratislavskom kraji 470 000 €. Aktuálny stav čerpania je zverejnený na stránke zelenadomacnostiam.sk tu.

 

„Vysoký záujem o poukážky nás teší, očakávali sme ho. No zatiaľ je to len záujem. Rozhodujúce bude, koľko z domácností, ktorým poukážky v najbližších dňoch zašleme, je pripravených ich aj reálne v stanovenom termíne využiť. Ak niektoré z vydaných poukážok nebudú včas uplatnené , bude ich suma  k dispozícii pre záujemcov v ďalších  kolách,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

 

Vzhľadom na enormný záujem SIEA už pripravuje 2. kolo, ktoré bude vyhlásené januári s podstatne väčšou alokáciou. „Našou snahou je, aby poukážky mohlo získať čo najviac domácností.  Zároveň však upozorňujeme  zatiaľ nerozhodnutých vlastníkov bytových a rodinných domov, aby zbytočne neblokovali prostriedky, ktoré by inak mohli využiť domácnosti už pripravené na inštaláciu,“ zdôraznil E. Jambor. Celkom je na pilotný národný projekt Zelená domácnostiam vyčlenených 45 miliónov € do konca roku 2018.

 

Najväčší záujem je zatiaľ o fotovoltické systémy určené na výrobu elektriny, ku ktorým bolo prijatých  460 žiadostí. O poukážky na solárne kolektory zabezpečujúce ohrev vody požiadalo 378 domácností. Tepelné čerpadlá si chce dať aj vďaka poukážkam nainštalovať 240 vlastníkov rodinných domov. Kotly na biomasu si zvolilo 75 žiadateľov.

 

Vytlačiť