Záujem o poukážky v Bratislavskom kraji už prekročil možnosti 4. kola

Záujem o poukážky v Bratislavskom samosprávnom kraji už výrazne prekročil možnosti 4. kola projektu Zelená domácnostiam, no žiadosti pre tento región je ešte možné podávať. Kolo môže byť uzatvorené po tom, čo žiadosti presiahnu 1,5-násobok objemu vyčlenených prostriedkov aj pre územie ostatných regiónov.

 

V 4. kole zameranom na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny je vyčlenených 500-tisíc € pre Bratislavský samosprávny kraj a 2 milióny € pre ostatné regióny.

 

Po uzatvorení kola informačný systém začne vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o vydanie poukážky počas otvoreného kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o získaní, respektíve nezískaní poukážky v priebehu niekoľkých hodín. Žiadatelia, ktorí potvrdili záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie do 24-hodín od otvorenia kola

Vytlačiť