Pozor! Toto je archívna stránka s poslednou aktualizáciou dňa

 

Do zoznamu zariadení môže byť zaregistrované len zariadenie, ktoré spĺňa technické podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 

Na stiahnutie
Zoznam oprávnených zariadení

 

Žiadosti o zaradenie do zoznamu zariadení sú kontrolované v poradí, v akom sú doručené. Zoznam zariadení je priebežne dopĺňaný.

Vytlačiť