UPOZORNENIE NA NEAKTUÁLNE INFORMÁCIE: Texty zverejnené na tejto archívnej podstránke sú platné pre národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Aktuálne informácie o novom projekte Zelená domácnostiam, ktorý je v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko, sú prístupné v hlavnom menu stránky www.zelenadomacnostiam.sk.

 

Do zoznamu zariadení môže byť zaregistrované len zariadenie, ktoré spĺňa technické podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 

Na stiahnutie
Zoznam oprávnených zariadení

 

Žiadosti o zaradenie do zoznamu zariadení sú kontrolované v poradí, v akom sú doručené. Zoznam zariadení je priebežne dopĺňaný.

Vytlačiť