Ôsme kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Ôsme kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu, bolo uzatvorené 15.5.2019 o 15.00 hod. Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške 800 000 €.

Ôsme kolo Zelenej domácnostiam II je otvorené aj po hodine od spustenia

Ôsme kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré je zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je otvorené aj po hodine od spustenia. Naďalej je teda možnosť podávať žiadosti o poukážky. Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 800 000 € alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami