Štrnáste kolo projektu Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Štrnáste kolo kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov, bolo uzatvorené 26.6.2019 o 15.00 hod. Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške 500 000 €.

V 12. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 154 poukážok

V 12. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 154 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od otvorenia.