Zásobník pre tepelné čerpadlá je otvorený

Dňa 16. 2. 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 559 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel v celkovej hodnote 1 647 837 €. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.

Zásobník pre slnečné kolektory je otvorený

Dňa 11.2.2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 286 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov v celkovej hodnote 464 883 €. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.

Zásobník pre fotovoltické panely je otvorený

Dňa 9. 2. 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 502 poukážok v celkovej hodnote 734 464 €. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.

Nové poukážky na fotovoltické panely SIEA vydá 27. októbra 2020

Približne 350 nových poukážok na fotovoltické panely z projektu Zelená domácnostiam II vydá Slovenská inovačná a energetická agentúra v utorok 27. októbra 2020. Žiadosti, ktoré čakajú v zásobníkoch, si môžu domácnosti skontrolovať a upravovať až do vydania poukážky.

V októbri budú vydané ďalšie poukážky na štyri druhy zariadení

Nové poukážky na tepelné čerpadlá a slnečné kolektory budú z projektu Zelená domácnostiam II vydané v utorok 6. októbra 2020. O týždeň neskôr budú žiadateľom doručované aj nové poukážky na kotly na biomasu a koncom októbra aj na fotovoltické panely.