Ďalšie kolá Zelenej domácnostiam budú už rozdelené podľa regiónov

Ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam budú vyhlasované osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a pre ostatné regióny. Najbližšie bude určené iba pre záujemcov o poukážky z mimobratislavských regiónov.
O pripravovanom vyhlasovaní samostatných kôl informovala generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová počas seminára, ktorý sa uskutočnil 6. apríla 2016 v Bratislave.

Expozícia SIEA venovaná využívaniu OZE získala na veľtrhu Coneco/RACIOENERGIA 2016 ocenenie za kreativitu

Expozícia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) venovaná využívaniu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na veľtrhu Coneco/RACIOENERGIA 2016 v Bratislave zaujala získala ocenenie za kreatívny prístup. Ak vám záleží na efektívnom využívaní energie, príďte sa poradiť aj vy. Bezplatné energetické poradenstvo bude k dispozícii až do soboty 9. apríla 2016.

Ak už máte poukážku, neodkladajte inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu

V slovenských domácnostiach by sa malo do začiatku júna 2016 nainštalovať vďaka poukážkam z projektu Zelená domácnostiam ešte vyše 3200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. To znamená, že zhotovitelia by mali v priemere zrealizovať viac ako 60 inštalácií každý pracovný deň. Toto číslo sa bude ešte zväčšovať, pretože momentálne je Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre doručovaných len približne 20 žiadostí o preplatenie poukážok denne.

Vážny záujem o vydané poukážky mala len časť domácností, takmer tisíc zostalo nevyužitých

Takmer tisíc poukážok v hodnote vyše 2 milióny € zostalo v projekte Zelená domácnostiam nevyužitých. Riešením je dôslednejší prístup domácností i niektorých zhotoviteľov. O poukážky by mali žiadať len domácnosti, ktoré si preštudujú podmienky a majú vážny záujem inštaláciu v krátkom čase zrealizovať.
Celkovo bolo v prvom a druhom kole vydaných 4 669 poukážok za viac ako 10 miliónov €.

Na dodržiavanie práv spotrebiteľov pri projekte Zelená domácnostiam môže dozerať aj Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uzatvorila Dohodu o spolupráci pri projekte Zelená domácnostiam so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI). Obe štátne inštitúcie si budú podľa dohody navzájom vymieňať informácie o sťažnostiach a zisteniach súvisiacich s projektom a ochranou domácností ako spotrebiteľov. Priamo na odborníkov zo SOI sa môžu obracať už dnes domácnosti, ak sa cítia poškodené.

Z poukážok v hodnote 9 miliónov € je preplatených 230 tisíc €

Po takmer troch mesiacoch od spustenia národného projektu Zelená domácnostiam majú domácnosti k dispozícii 4 000 poukážok v celkovej hodnote takmer 9 miliónov €. Zrealizovaných inštalácií je zatiaľ málo. Zhotovitelia podali len niečo vyše 150 správnych a kompletných žiadostí o preplatenie poukážok.
O preplatenie je možné požiadať až po inštalovaní a uvedení zariadenia do prevádzky. Prostriedky vyčlenené na platné poukážky sú dovtedy rezervované.

Poukážky z 2. kola Zelenej domácnostiam boli odoslané domácnostiam

Zmluvy k 3216 poukážkam z 2. kola projektu Zelená domácnostiam už Slovenská inovačná a energetická agentúra odoslala domácnostiam. Tie majú 30 dní od dátumu uvedeného na poukážkach na to, aby si našli zhotoviteľa a uzatvorili s ním zmluvu o inštalácií.
V prvom rade by však mali skontrolovať, či pri vypĺňaní žiadosti o poukážku uviedli správne údaje.

Ak vaša žiadosť o poukážku neuspela, pýtajte si vysvetlenie priamo od SIEA

Viaceré domácnosti nepoznali pravidlá projektu Zelená domácnostiam a v 2. kole sa spoliehali výhradne na zhotoviteľov, ktorí tvrdili, že všetko, vrátane žiadostí o poukážky vybavia za nich. Ukazuje sa však, že zhotovitelia v niektorých prípadoch podávali aj nesprávne alebo nekorektné informácie.
SIEA preto vyzýva domácnosti, ktoré nezískali poukážky, aby sa informovali priamo v konzultačných a poradenských centrách.

Žiadosti o poukážky v Zelenej domácnostiam nevypĺňali roboty

Medializované podozrenia z automatického vypĺňania žiadostí robotom v 2. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré vychádzajú predovšetkým z vysokých čísiel priradených k žiadostiam o poukážky krátko po spustení systému, sa nepotvrdili. Slovenská inovačná a energetická agentúra zdôrazňuje, že číslovanie žiadostí o poukážky zahŕňa aj 1. kolo a čísla sú priradené všetkým aj neúspešným pokusom o zaregistrovanie žiadosti.

V 2. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 3 216 poukážok

V 2. kole národného projektu Zelená domácnostiam bolo vydaných 3216 poukážok. Vzhľadom na to, že záujem o podporu už v prvých hodinách po spustení dvojnásobne prekročil finančné možnosti kola, Slovenská inovačná a energetická agentúra vyčlenené prostriedky navýšila na 7 miliónov €. Záujem bol však ešte väčší.

O plánovanom spustení nového kola SIEA informovala od uzavretia prvého kola. Žiadosti o poukážky bolo možné podávať 1. 2. 2016 od 12. h. Reakcia bola okamžitá. Stránku Zelená domácnostiam v priebehu dňa navštívilo 6 000 unikátnych používateľov.