Prezentácie zo seminárov Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Domácnosti budú mať jedinečnú príležitosť obstarať si vďaka štátnej a európskej podpore kvalitné a efektívne systémy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. O tom, na čo si majú dať pri výbere pozor, ale aj aké sú aktuálne ceny spoľahlivých technológií hovorili v auguste 2015 odborníci na seminároch Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Semináre Ako využívať obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach

O tom, kedy sa domácnostiam oplatí investovať do ich využívania, ako ich využívať čo najefektívnejšie a aké budú podmienky projektu „Zelená domácnostiam“ sa bude hovoriť na seminároch, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje v auguste 2015 v Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

SIEA predstavuje projekt Zelená domácnostiam

SIEA zverejnila podmienky podpory z projektu Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. O podporu formou poukážok zatiaľ nie je možné požiadať. V rámci prípravnej fázy sa začala registrácia zariadení, ktorých inštalácia bude podporená, ak splnia požadované technické podmienky.

Vítame vás na stránke Zelená domácnostiam

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je zatiaľ len v prípravnej fáze, samotné spustenie podpory sa plánuje v jesenných mesiacoch. Aby sa mohli všetci včas oboznámiť s podmienkami podpory, SIEA otvára dočasnú webovú stránku, prostredníctvom ktorej budú zverejňované všetky aktuálne informácie, kým nebude dokončený automatický informačný systém.